top of page
bjorn1.jpg

0496 50 70 48

Consultaties:

- Woensdag (avond)

Tarief: 50€/sessie

Hallo,

ik ben Bjorn, afgestudeerd in 2020 als psychiatrisch verpleegkundige . Mijn professionele reis heeft me geleid naar het begeleiden van mensen die worstelen met alcohol- of middelenafhankelijkheid. Mijn eigen persoonlijke ervaring met een alcoholverslaving, die ik succesvol heb overwonnen, geeft me een unieke kijk op de uitdagingen van herstel, die ik graag deel met anderen.

Met meer dan zeven jaar nuchterschap op mijn naam begrijp ik de complexiteit van het herstelproces. Ik geloof sterk in het delen van kennis, het bieden van steun en het verstrekken van praktische begeleiding als cruciale elementen in dit traject. Samen met cliënten wil ik op weg gaan naar duurzame verandering, waarbij ik mijn eigen ervaring inzet om begrip en empathie te tonen.

Mijn opleiding in combinatie met mijn eigen ervaring stelt me in staat om een op maat gemaakte begeleiding te bieden. Het probleem (h)erkennen, motieven benoemen, belemmeringen, geloof in jezelf onderzoeken en in kaart brengen van jouw sociale situatie biedt de start van onze samenwerking. We stellen een persoonlijk plan op.

 

Hervalpreventie is een centraal thema, mogelijk in samenwerking met de directe omgeving. De balkmetafoor als stress-copingsmodel, een signaleringsplan, het opstellen van een crisiskaart en het aanleren van aandachtsoefeningen gericht op het hier en nu. Aanleren van goede structuur, stilstaan bij zinvolle daginvulling. Het werken aan een positieve mindset en educatie over verslaving zijn voorbeelden van werkmethoden. 

Mijn herstelvisie legt de regie over het traject in handen van de cliënt, met de nadruk op mentaliseren van eigen gedachten en gevoelens.

Mijn doelgroep omvat (jong)volwassenen die kampen met alcoholverslaving en eventueel  bijkomend gebruik van medicatie of andere middelen. Iedereen die overweegt te willen stoppen of te minderen, evenals degenen die al zijn gestopt maar verdere begeleiding wensen.

Bjorn Eeckhout

Psychiatrisch verpleegkundige & alcoholcoach

Opleiding

Werkervaring

2020-2021

az Groeninge Kortrijk

Psychiatrisch verpleegkundige op dienst aanpassing en middelenstoornis (DAM)

2021 - heden

Zorgpad observatie en kortdurende behandeling

 

Zorgpad Psyche & Middel (volwassenen met een angst- of stemmingsproblematiek én een matige tot ernstige stoornis in gebruik van alcohol, medicatie, cannabis) 

 

Zorgpad Psychotherapie jeugd

Sint-Jozef Kliniek Pittem

2017-2020

HBO5 Verpleegkunde

2020-heden

Relevante bijscholingen (o.a. bij Vlaams expertisecentrum voor alcohol en andere drugs - VAD)

Vives Waregem

bottom of page