top of page

Terugkerende patronen in relaties

Heel wat partners melden zich aan met de volgende vaststelling:

 

“We lijken telkens terug op hetzelfde te botsen, we hebben al verschillende zaken geprobeerd maar raken er alleen niet uit”.

Heel wat relaties (koppels, ouder-kind, broer-zus, ...) raken verstrikt in destructieve interactiepatronen. Dit zijn patronen van gedrag of communicatie die zich blijken te herhalen én die worden ervaren als afstandelijk, vijandig, kwetsend of confronterend. 

 

Verschillende pogingen tot gesprek, nieuwe afspraken of alternatieven blijken slechts tijdelijk of zelfs helemaal niet te werken. Onderliggend blijven vaak onuitgesproken gevoelens of behoeftes aanwezig die zich aan de oppervlakte opdringen. Pas wanneer hiervoor (h)erkenning komt en we er woorden aan kunnen geven, kan het gedrag zich aanpassen.

Enkele voorbeelden:

  • De ene persoon verheft de stem en de ander voelt zich aangevallen en verdedigt zich, deze persoon verheft op zijn beurt de stem – uiteindelijk staan beiden te roepen en te schelden op elkaar.

  • De ene persoon voelt bij zichzelf een tekort en klaagt hierover tegen de andere, hij/zij begrijpt het eigenlijk niet zo goed en trekt zich wat meer terug, wat het gevoel van het tekort bij de andere net nog meer gaat aanwakkeren – uiteindelijk neemt de ene persoon steeds de klagende positie in en trekt de ander zich zwijgend terug.

 

  • Of nog: onderliggende of onuitgesproken conflicten, gebrek aan vertrouwen, over-afhankelijkheid, ontevredenheid met de intieme of affectieve relatie, gebrek aan communicatie, gebrek aan gemeenschappelijke waarden of doelen, gebrek aan emotionele expressie of verbinding, terugtrekken van één of beide partners, moeilijkheden binnen de relatie door een psychiatrische problematiek (bv. persoonlijkheidsstoornis, verslaving, traumatische ervaringen in het verleden, …), liegen of ontrouw, …

 

De intentie en het effect van het gedrag blijken vaak compleet verschillend. Partners blijven op hun ‘emotionele’ honger zitten of raken vast in conflicten. Daarnaast roepen deze dynamieken ook vaak intense emoties op, soms niet in verhouding met het onderwerp of thema van het moment. En dit brengt op zijn beurt twijfels en onzekerheid ten opzichte van zichzelf, de ander of de relatie met zich mee.

Binnen praktijk Verbindingspunt kan u terecht om met één of meerdere van bovenstaande bezorgdheden aan de slag te gaan. De therapie heeft dan als doel om het begrip te vergroten in de eigen en de andere zijn/haar noden, mildheid en empathie te stimuleren om zo tot meer verbinding te komen.

Individuele therapie

Enkel jij zelf komt in therapie waarbij we de focus leggen op het leren (h)erkennen en begrijpen van de eigen reactiepatronen en de onderliggende behoeften verkennen en uitspreken. Dit gebeurt aan de hand van gesprekken, vragenlijsten, het uittekenen van het genogram en wordt teruggekoppeld aan de hand van duidelijke feedback. Daarna worden alternatieve manieren van gedrag of communicatie uitgeprobeerd en ingeoefend. Je relatie(s) zal/zullen mee evolueren omdat je zelf nieuwe inzichten verkrijgt en daardoor andere  perspectieven kan benaderen en je je eigen gedrag hierop kan afstemmen.

Relatie- of gezinstherapie

bottom of page