top of page

Aanbod Verbindings.

Vind hier een overzicht van het huidige aanbod. Meer info vind je bij het doorklikken op de online training of simpelweg door contact met ons op te nemen. 

"Doorbreek je patronen"
  - online training

Deze online trainingen zijn geschikt voor zowel individuen als koppels die de relatie met zichzelf en met anderen willen verbeteren. In deze training wordt je stap voor stap meegenomen in een toegankelijk theoretisch kader en ga je aan de slag met concrete voorbeelden, tips en oefeningen. De training is gebaseerd op twee erkende therapeutische tpsychotherapieën, namelijk de schematherapie en de emotion-focused therapy waarbij empathie, authenticiteit en diepgaande emotionele verbinding centraal staan. Deze training is geschikt voor iedereen die op een punt in zijn leven is aangekomen met of een verlangen om zichzelf verder te begrijpen en ontplooien of het gevoel vast te lopen.

Online winkel
Relatietherapie

"Doorbreek je patronen"
- Persoonlijke consultaties

Nood aan persoonlijke gesprekken of extra ondersteuning bij het volgen van de online training? Je kan bij mij ook terecht voor 1 op 1 of koppelgesprekken. Deze gaan door online of bij jou / jullie thuis. Deze gesprekken gaan door op maat en tijdens een eerste gesprek wordt nagegaan wat de vragen, noden en wensen zijn en wordt een voorstel gedaan. Mogelijks zijn 1 à 2 gesprekken voldoende, mogelijks is er nood aan meerdere gesprekken met een nader te bepalen frequentie.

Kostprijs en overige afspraken worden gemaakt via email of telefonisch.

"Thema modules"
  - online gidsen

Online winkel

Systeemtherapie

Simpelweg: werken met het systeem. Binnen de systemische psychotherapie staat de overtuiging dat iedereen in continue verbinding staat met zijn omgeving centraal. Er is een continue stroom aan invloed waardoor personen en systemen steeds in beweging zijn. Relaties en relatiedynamieken hebben me steeds geïntrigeerd. Het wetenschappelijk onderzoek waar ik aan mee heb gewerkt, richtte zich op processen van steun en empathie binnen relaties. Ook later in mijn opleiding als psychotherapeut koos ik steevast de systeemtherapie als kader om met cliënten en patiënten aan de slag te gaan. Moeilijkheden en uitdagingen in een mensenleven stellen zich dan ook niet in een geïsoleerde context maar gebeuren steeds in een omgeving waar anderen een rol spelen. In mijn beleving kom je dan ook niet alleen de spreekkamer binnen, maar breng je je dichte en ruimere context mee binnen. 

Schematherapie

In 2017 kwam ik voor het eerst in aanraking met schematherapie. Het is een integratieve psychotherapievorm die elementen combineert uit verschillende therapeutische stromingen (leer-, cognitieve-, cliënt-centered, psychodynamische, & hechtingstheorieën) en aanvankelijk werd ontwikkeld voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis. Door de kracht en (h)erkenning die de therapie met zich meebrengt, werd de schematherapie vertaald naar steeds ruimere toepassingsgebieden. Voor mij betekent het niet enkel een vorm van therapie, maar het leren spreken van een gans nieuwe taal die veel meer onder woorden kan brengen dan onze huidige moedertaal. Het is een therapie waar spreken én luisteren in een nieuwe taal leidt tot zich begrepen voelen, opluchting, inzicht en bovendien diepere verbinding. Bovendien is het een gestructureerde therapie mét een uitgebreide wetenschappelijke en klinische validatie.

bottom of page