top of page
quote oplossingsgerichte.jpg

Oplossingsgerichte therapie

De oplossingsgerichte psychotherapie is een relatief nieuwe stroming. Sinds de jaren ’90 is ze komen overwaaien uit de Verenigde Staten. In deze stroming wordt er van uit gegaan dat voortdurend spreken over problemen niet noodzakelijk tot een oplossing leidt, en dat het niet altijd nuttig is om te gaan graven in het verleden.

 

De focus ligt eerder bij het hier-en-nu en de toekomst. Door deze focus te verleggen, ontstaat er een nieuwe manier om jouw zelfgekozen toekomst vorm te geven. Hoe gaat zoiets in zijn werk?

Het proces verloopt in verschillende stappen:

  1. We starten bij jouw huidig leven. Heb je een gezin? Een partner en kinderen? Ben je aan het werk? Heb je hobby’s? Wat zijn je sterktes? Wat loopt er lastig in je leven? Welke klachten moet je dragen? Welke informatie heb ik nodig om jou beter te leren kennen? In deze kennismaking geef je ook aan wat je verlangt van de therapeut.
     

  2. Daarna wordt van jou gevraagd om na te denken over hoe je een beter leven ziet. Welke richting wil je uit met je leven? Hoe zou dat er uit zien? Wie wil je worden als mens? Aan de hand van welke waarden wil je sterker door het leven gaan? Samen met de therapeut proberen je je een leven voor te stellen die beter is dan je huidig leven.
     

  3. Dit model gaat er van uit dat de cliënt de nodige sterktes (resources) heeft om de huidige problemen op te lossen. Tijdens onze gesprekken bevraag ik wat jouw sterktes zijn en denken we na hoe je deze gebruikt. Daarnaast denken we ook na over de momenten in je leven wanneer je nét iets dichter komt bij dit positiever toekomstbeeld. Wanneer zijn de lastigheden in het leven iets minder hevig? Om welke reden zou dat kunnen zijn? Op zich is het heel goed nieuws dat bepaalde klachten iets minder aanwezig zijn, want dat wil zeggen dat je al manieren gevonden hebt om met deze klachten om te gaan.
     

  4. En om dichter bij jouw doel te raken, kijken we hoe we deze sterktes verder kunnen inzetten in jouw leven. Welke stappen zet je om dichter bij je doel te komen? Wat is de eerstvolgende stap die je kan zetten?

Iedere therapie is zelf-therapie. Vaak, maar niet altijd, gaat het over het veranderen van ongewenste gewoontes. Als mens kan je enkel jezelf veranderen door deze gewoontes aan te passen. De therapeut kan je hopelijk helpen om tot die verandering te komen, maar de effectieve verandering ligt bij de cliënt. Therapie gebeurt dus in de eerste plaats in je eigen context, door concrete aanpassingen te maken in jouw leven. Samen denken we na hoe je deze gewoontes op een duurzame en realistische manier kan veranderen. De kunst bestaat erin om gewenste gewoontes te ontwikkelen die de plaats innemen van ongewenste gewoontes. En de beste manier om dat te doen, is door je te richten op wie je wil worden, op het zelfgekozen toekomstbeeld dat je voor ogen hebt.

Spreekt deze vorm van therapie jou aan?

Neem dan contact op met Bram of Shanna - beide psychologisch consulenten begeleiden jou binnen het oplossingsgericht kader.

bottom of page