top of page

Therapievormen

Binnen de praktijk zijn verschillende vormen van therapie mogelijk - welke vorm meest aangewezen is, wordt afgestemd op de vraag of problemen waarmee u zich aanmeldt. Dit kan al tijdens de eerste contactfase of kan worden bepaald na een intakegesprek. Verschillende vormen kunnen uiteraard ook gecombineerd worden.

Individuele begeleiding

Emotionele moeilijkheden, spanningsklachten, zingevingsvragen, identiteitsmoeilijkheden, verslaving, persoonlijkheidsproblemen, relationele problemen, ... voor (jong)volwassenen 

Koppel begeleiding

Relationele moeilijkheden zoals conflict, verlieservaring, communicatieproblemen, gebrek aan verbondenheid, ....


Als aanvulling bij een individueel traject - partner kan op geregelde basis mee uitgenodigd worden

Gezins-begeleiding

Bij uitdagingen of moeilijkheden binnen de gezinsdynamieken zoals conflict, communicatieproblemen, zorgen omtrent een gezinslid, ... voor gezinnen met adolescenten / (jong)volwassenen - geen jonge kinderen

Als aanvulling bij een individueel traject - gezin kan op geregelde basis mee uitgenodigd worden

Groeps-begeleiding

- "Help, verslaving in mijn systeem" - meer info vind je hier

- "Ik pieker, en nu ?" - meer info vind je hier

bottom of page